COMPETÈNCIES I SORTIDES PROFESSIONALS

GRAU MITJÀ DEL TÈCNIC ESPORTIU EN HÍPICA

CICLE INICIAL

El certificat de cicle inicial d’hípica acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació.

Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.

Guiar usuaris a cavall per terrenys variats.

Es poden desenvolupar aquestes funcions com a:

Monitor/a d’iniciació a l’equitació.

Entrenador/a d’iniciació a l’equitació i a la competició hípica.

Conductor/a d’itineraris a cavall per terrenys variats.

CICLE FINAL DE LES DISCIPLINES HÍPIQUES DE SALT, DOMA I CONCURS COMPLET

El títol de tècnic/a esportiu/iva en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet.

Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats de competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.

Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics a càrrec seu.

Organitzar activitats, competicions i esdeveniments del nivell d’iniciació esportiva.

Dissenyar recorreguts i circuits del nivell.

Concretar, dirigir i adaptar les activitats d’equitació per als genets amb discapacitat.

Col·laborar amb el procés de detecció i selecció de talents esportius (binomi genet-cavall).

CICLE FINAL DE LES DISCIPLINES HÍPIQUES DE RESISTÈNCIA, ORIENTACIÓ I TURISME EQÜESTRE

El títol de tècnic/a esportiu/iva en les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en les disciplines hípiques de raid i trec.

Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats de competicions esdeveniments propis d’aquest nivell.

Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics a càrrec seu.

Organitzar activitats, competicions i esdeveniments del nivell d’iniciació esportiva.

Determinar i dissenyar itineraris i conduir esportistes i usuaris per rutes eqüestres en el medi natural,

Concretar, dirigir i adaptar les activitats d’equitació per als genets amb discapacitat,

Col·laborar en el procés de detecció i selecció de talents esportius (binomi) genet-cavall.

Es poden desenvolupar aquestes funcions com a:

Entrenador/a de tecnificació.

Coordinador/a de tècnics d’iniciació d’hípica.

Gestor/a i organitzador/a d’esdeveniments d’hípica de promoció i iniciació.

Dissenyador/a de recorreguts de carrera de resistència de recorreguts i rutes.

GRAU SUPERIOR DEL TÈCNIC ESPORTIU EN HÍPICA

El títol de tècnic/a esportiu/iva superior en hípica acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

Programar i dirigir l’entrenament esportiu orientat cap a l’obtenció i manteniment del rendiment del binomi genet-cavall i els equips.

Organitzar, tutelar i dirigir la participació dels esportistes en competicions d’alt nivell.

Coordinar la intervenció de tècnics especialistes.

Programar les funcions i coordinar els tècnics a càrrec seu.

Dirigir un departament, una secció o una escola d’equitació.

Organitzar competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació esportiva.

Es poden desenvolupar aquestes funcions com a:

Professor/a d’equitació,

Director/a d’escola d’equitació,

Entrenador/a d’hípica d’alt nivell, director/a tècnic/a i d’escola d’equitació.

Comparte si te ha gustado..Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP-SpamFree by Pole Position Marketing