ESTRUCTURA DEL TÈCNIC

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Desde el Centre de Formació Eqüestre LES TANQUES, en col.laboració amb l’Escola Joviat de Manresa (www.joviat.cat) , venim impartint des de l’any 2011, el bloc específic del Grau Mitjà del Tècnic Esportiu en Hípica en el seu Cicle Inicial, així com el Cicle Final del Grau Mitja del Tècnic Esportiu en Hípica en les disciplines de Doma, Salt i Concurs Complet i en les disciplines de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre.

Al llard d’aquests anys, ja hem format al Centre de Formació Eqüestre LES TANQUES més de 100 Tècnics, que ja poden realitzar la seva activitat profesional dins el sector eqüestre, després d’haver rebut una formació de qualitat, amb els millors professionals de cada disciplina i amb el recolçament del títol de Grau Mitjà reconegut oficialment pel Despartament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i pel Ministerio de Educación.

Grau Mitja de Tècnic Esportiu en Hípica

:: Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
:: Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet

ESTRUCTURA DEL TÈCNIC ESPORTIU EN HÍPICA


La formació s’estructura en 2 nivells i el segon nivell es divideix en dues especialitats:

CICLE INICIAL(1er NIVELL-TÈCNIC 1)

La competència general del cicle inicial (1r nivell) de grau mitjà en hípica consisteix en dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell i guiar usuaris a cavall per terrenys variats.

Continguts:

-Bloc comú
· Bases del comportament esportiu
· Primers auxilis
· Activitat física adaptada i discapacitat
· Organització esportiva

Bloc específic:
· Transport i manteniment físic del cavall
· Hipologia
· Metodologia de l’ensenyament de la hípica
· Esdeveniments hípics
· Acompanyament per itineraris a cavall
· Formació pràctica i formació pràctica en empreses

CICLE FINAL EN LES DISCIPLINES HÍPIQUES DE DOMA, SALT I CONCURS COMPLET (2on NIVELL-TÈCNIC 2)

La competència general del cicle final (2n nivell) del grau mitjà en hípica en les disciplines de salt, doma i concurs complet consisteix en adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva en les disciplines de salt, doma i concurs complet i organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.

Continguts:

Bloc comú
· Bases de l’aprenentatge esportiu
· Bases de l’entrenament esportiu
· Esport adaptat i discapacitat
· Organització i legislació esportiva

Bloc específic
· Ensenyament i tecnificació d’hípica
· Bases de l’entrenament esportiu del cavall
· Preparació física del genet
· Para-eqüestre
· Organització d’esdeveniments hípics
· Perfeccionament tècnic salt
· Perfeccionament tècnic en doma
· Perfeccionament tècnic en concurs complert
· Formació pràctica (en centres de treball)

CICLE FINAL EN LES DISCIPLINES HÍPIQUES DE RESISTÈNCIA, ORIENTACIÓ I TURISME EQÜESTRE (2on NIVELL-TÈCNIC 2)

La competència general del cicle final (2n nivell) del grau mig en hípica en les disciplines d’orientació, resistència i turisme eqüestre consisteix en adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva en les disciplines de TREC i raid i organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell i gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar activitats, competicions i events del nivell d’iniciació esportiva; determinar i dissenyar itineraris i conduir esportistes i usuaris per rutes eqüestres en el medi natural.

Continguts:

Bloc comú
· Bases de l’aprenentatge esportiu
· Bases de l’entrenament esportiu
· Esport adaptat i discapacitat
· Organització i legislació esportiva

– Bloc específic
· Ensenyament i tecnificació d’hípica
· Bases de l’entrenament esportiu del cavall
· Preparació física del genet
· Para-eqüestre
· Organització d’esdeveniments hípics
· Perfeccionament tècnic en raid
· Perfeccionament tècnic en TREC
· Organització d’itineraris eqüestres
· Medi natural
· Formació pràctica (en centres de treball)

Important: tant el 1r com el 2n nivell de les disciplines de salt doma i complert requereixen la superació d’una prova d’accés específica per acreditar un nivell mínim previ d’equitació per part de l’aspirant.

Àmbit professional i de treball:

Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure. L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/ a d’activitats esportives.

Accés al cicle:

• Superació de la prova d’accés específica que organitza el Departament d’Ensenyament (informació prova accés aquí)

• ESO aprovada (o estudis equivalents)

• Estar en possessió de la tarja federativa

Continuïtat:

• Cicles formatius de grau superior hípica

Sortides professionals:

Auxiliar de monitor/a, monitor/a i instructor/a d’equitació, guia de turisme eqüestre i promotor/a d’activitats eqüestres, entrenador/a i director/a d’activitats de lleure. L’alumne/a després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/ a d’activitats esportives.

Tècnic esportiu superior en Hípica

La competència general del Cicle de grau superior en Hípica consisteix en programar i dirigir l’entrenament esportiu dalt rendiment en el genet, el cavall, el binomi i els equips; organitzar, tutelar i dirigir la participació d’aquests en competicions d’alt nivell; coordinar la intervenció de tècnics especialistes; programar les tasques i coordinar els tècnics al seu càrrec; organitzar competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació esportiva; i tot d’acord amb els objectius establerts, el nivell òptim de qualitat i en les condicions de seguretat.

Comparte si te ha gustado..Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP-SpamFree by Pole Position Marketing