GM. Tècnic/a en activitats eqüestres. (TAE)

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Tècnic/a en Activitats eqüestres

La competència general d’aquest cicle consisteix a manejar i tenir cura dels cavalls en cadascuna de les seves fases productives, així com desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres, amb especial atenció per la seguretat i el benestar animal, utilitzant i mantenint instal·lacions materials i equips i acomplint la normativa de benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

DESCARREGAR FITXA.

*ENLLAÇ WEB JOVIAT

https://www.joviat.com/fpi/cicles-formatius-de-grau-mitja-i-grau-superior/activitats-fisiques-i-esportives/gm-activitats-equestres/

 • Contingut:

Tècniques bàsiques i avançades d’equitació

 1. Alimentació, maneig general i primers auxilis del cavall
 2. Higiene, cura i manteniment físic del cavall
 3. Organització d’itineraris a cavall
 4. Guiatge i dinamització de grups per itineraris a cavall
 5. Maneig de la reproducció i recria equina
 6. Presentació de cavalls a concursos i exhibicions
 7. Tècniques de doma i ensinistrament de poltres
 8. Ferrament d’emergència
 9. FOL (Formació i Orientació Laboral)
 10. Emprenedoria i iniciativa emprenedora
 11. Primers auxilis
 12. Anglès
 • Durada:

2.000 h repartides en dos cursos acadèmics

 • Horari:

De dilluns a divendres de 8 a 14:30h

 • Lloc on s’imparteixen les classes:

1. Formació pràctica (80%) a Centre de Formació Eqüestre de les Tanques (Viladecans, Barcelona)

2.Formació teòrica (20%) a Escola JOVIAT de Manresa (Barcelona)

 • Àmbit professional i de treball

Empreses públiques o privades de qualsevol mida, de forma autònoma o contractada. Empreses dedicades a la producció, ensinistrament, doma, munta i exhibició de cavalls, com a l’àmbit de les activitats recreatives a la natura i turisme actiu o d’aventura, a les àrees de programació, organització, desenvolupament, seguiment i avaluació d’itineraris a cavall per terrenys variats i per tot tipus d’usuaris.

 • Sortides professionals

Treballador a la cria i producció de cavalls

 • Cuidador de cavalls
 • Ensinistrador de poltres
 • Genet professional a centres de pupil·latge, entrenament, descans i recuperació de cavalls
 • Treballador a empreses de serveis relacionades amb el sector equí
 • Auxiliar de ferrador
 • Guia per itineraris a cavall
  • Accés al cicle

Graduat en ESO

 • Tenir un títol de tècnic/a
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
  • Continuitat

Altres Cicles formatius de grau mitjà

 • CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles formatius de grau Superior
 • Cicles formatius de grau superior
 • Tècnic Esportiu en Hípica (convalida la prova d’accés al cicle inicial)
 • I els cicles: GS Condicionament físic i GS Ensenyament i animació socioesportiva
  • Acreditació:

Tècnic/a en Activitats eqüestres

Comparte si te ha gustado..Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter